Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuẩn mực (Standards):

– Nghiên cứu nghiêm túc để xây dựng các chương trình đào tạo và giải pháp phù hợp với từng loại tài sản nhà máy.

– Chuẩn mực trong hành vi và tác phong làm việc đối với đồng nghiệp, khách hàng.

Tận tâm (Dedication):

– Tận tuỵ trong công việc dù là việc nhỏ nhất.

– Tận tâm phục vụ là tôn chỉ nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trách nhiệm (Responsibility):

Mỗi thành viên của RCMI đều ý thức về trách nhiệm của mình đối với:

– Bản thân: xác định mục tiêu cá nhân và luôn nỗ lực theo đuổi.

– Tổ chức: hết lòng với công việc, đồng lòng vì mục tiêu chung.

– Khách hàng: uy tín trong từng lời nói và các cam kết với khách hàng, minh bạch trong công việc, đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu.

– Xã hội: góp phần xây dựng một cộng đồng kỹ sư PdM chuyên nghiệp, chất lượng cao tại Việt Nam. Thường xuyên tham gia các công tác xã hội và bảo vệ môi trường.

Hiệu quả (Effective):

RCMI luôn hướng đến tính hiệu quả trong làm việc tập thể, công tác đào tạo nguồn nhân lực PdM và công việc bảo trì nhà máy cho khách hàng bằng cách:

– Lập kế hoạch cho từng công việc.

– Sử dụng nguyên tắc 80/20: Tập trung vào những việc tạo ra giá trị lớn nhưng không lơ là những việc tạo ra giá trị thấp hơn.

– Tận dụng và phát huy điểm mạnh.

YÊU CẦU TƯ VẤN / ĐĂNG KÝ

Quý Khách Hàng có thể để lại thông tin và yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ và trực tiếp tư vấn:

(* Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

*  Bằng cách nhấn nút "Gửi Yêu Cầu", thông tin của bạn sẽ được thêm vào danh sách dữ liệu của RCMI cho mục đích marketing (bao gồm email newsletter, cuộc gọi và SMS). Bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.

*  Thông tin của bạn được bảo mật bởi Chính Sách Bảo Mật của RCMI

  Họ và Tên*:

  Công Ty*:

  Chức Vụ:

  Số Điện Thoại*:

  Email*:

  Yêu Cầu*: