APLUS

Đồng hồ giám sát thông số năng lượng APLUS

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • APLUS là đồng hồ đo và giám sát năng lượng linh hoạt và dễ sử dụng
  • Giao diện đơn giản, dễ tương tác
  • Giám sát các thông số năng lượng như U, I, Cos phi…
  • Thiết bị gắn bảng hoặc DIN ray

Description

  • APLUS là đồng hồ đo và giám sát năng lượng linh hoạt và dễ sử dụng
  • Giao diện đơn giản, dễ tương tác
  • Giám sát các thông số năng lượng như U, I, Cos phi…
  • Thiết bị gắn bảng hoặc DIN ray