CENTRAX CU3000

Đồng hồ giám sát năng lượng điện kèm lập trình PLC CENTRAX CU3000

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Đồng hồ đo các thông số điện (U, I, Cos Phi…) và cho phép một cổng tín hiệu lập trình PLC
  • Cho phép giám sát từ xa thông qua giao điện WEBGUI, hỗ trợ công tác thu thập dữ liệu mà không cần phải xuống hiện trường.
  • Cổng tín hiệu lập trình PLC lấy tín hiệu cảnh báo phục vụ cho mục đích đóng ngắt thiết bị.
  • Thiết bị hỗ trợ gắn bảng/tủ điện hoặc DIN ray

Description

  • Đồng hồ đo các thông số điện (U, I, Cos Phi…) và cho phép một cổng tín hiệu lập trình PLC
  • Cho phép giám sát từ xa thông qua giao điện WEBGUI, hỗ trợ công tác thu thập dữ liệu mà không cần phải xuống hiện trường.
  • Cổng tín hiệu lập trình PLC lấy tín hiệu cảnh báo phục vụ cho mục đích đóng ngắt thiết bị.
  • Thiết bị hỗ trợ gắn bảng/tủ điện hoặc DIN ray