LINAX PQ3000

Phân tích chất lượng điện được chứng nhận ở loại A, theo IEC 61000-4-30 Ed. 3
Định dạng trao đổi dữ liệu cho dữ liệu chất lượng điện năng: PQDIF
Có thể báo cáo sự chất lượng điện qua trang web mà không cần phần mềm bên ngoài

Description

Phân tích chất lượng điện được chứng nhận ở loại A, theo IEC 61000-4-30 Ed. 3
Định dạng trao đổi dữ liệu cho dữ liệu chất lượng điện năng: PQDIF
Có thể báo cáo sự chất lượng điện qua trang web mà không cần phần mềm bên ngoài

YÊU CẦU TƯ VẤN / ĐĂNG KÝ

Hoặc Quý Khách Hàng có thể để lại thông tin và yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ và trực tiếp tư vấn:
(* Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

* Bằng cách nhấn nút "Gửi Yêu Cầu", thông tin của bạn sẽ được thêm vào danh sách dữ liệu của RCMI cho mục đích marketing (bao gồm email newsletter, cuộc gọi và SMS). Bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.
* Thông tin của bạn được bảo mật bởi Chính Sách Bảo Mật của RCMI

  Họ và Tên*:
  Công Ty*:
  Chức Vụ:
  Số Điện Thoại*:
  Email*:
  Yêu Cầu*: