LINAX PQ5000-MultiPQ

Máy đo đa kênh PQI di động theo 61000-4-30 Ed. 3 của loại A
Tích hợp WebGUI dưới dạng HMI, bao gồm. an ninh mạng toàn diện
Vỏ cứng với IP65, thiết kế bọc kín
Nguồn phụ (điện áp nguồn) 230VAC qua bộ đổi nguồn 300V CAT IV
tần số danh định 42…50…58 Hz
Yêu cầu bảo mật 600V CAT IV (đo dòng điện & điện áp đầu vào)
Bộ nhớ SD 64GB
Tối đa 36 đầu vào đo dòng điện trên mỗi thiết bị (9 x L1/L2/L3/N)
Sử dụng dây dẫn đo điện áp, chỉ cần thực hiện một lần chạm đo điện áp vào L1, L2, L3 và N/PE.
Máy ghi lỗi cho các sự kiện hiện tại và điện áp
Giá trị RMS½: tối đa 1 giây trước và tối đa. 3 phút sau sự kiện
Hiển thị và đánh giá qua giao diện WEB của thiết bị
Danh sách sự kiện với nguồn kích hoạt, loại sự kiện, thời lượng sự kiện và giá trị sự kiện đặc trưng
Tùy chọn thu phóng & điểm dữ liệu để phân tích tại chỗ
Tải bản ghi hồ sơ
Đồng bộ hóa thời gian qua máy chủ NTP hoặc GPS
Xuất dữ liệu qua csv
Giá trị hiện tại là thời gian được đồng bộ hóa với điện áp (IEC61000-4-30)
Giao thức dữ liệu: Modbus/TCP, http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP, REST API
Truyền dữ liệu qua điểm truy cập mạng LAN hoặc WLAN tới các thiết bị đầu cuối khác nhau

Description

Máy đo đa kênh PQI di động theo 61000-4-30 Ed. 3 của loại A
Tích hợp WebGUI dưới dạng HMI, bao gồm. an ninh mạng toàn diện
Vỏ cứng với IP65, thiết kế bọc kín
Nguồn phụ (điện áp nguồn) 230VAC qua bộ đổi nguồn 300V CAT IV
tần số danh định 42…50…58 Hz
Yêu cầu bảo mật 600V CAT IV (đo dòng điện & điện áp đầu vào)
Bộ nhớ SD 64GB
Tối đa 36 đầu vào đo dòng điện trên mỗi thiết bị (9 x L1/L2/L3/N)
Sử dụng dây dẫn đo điện áp, chỉ cần thực hiện một lần chạm đo điện áp vào L1, L2, L3 và N/PE.
Máy ghi lỗi cho các sự kiện hiện tại và điện áp
Giá trị RMS½: tối đa 1 giây trước và tối đa. 3 phút sau sự kiện
Hiển thị và đánh giá qua giao diện WEB của thiết bị
Danh sách sự kiện với nguồn kích hoạt, loại sự kiện, thời lượng sự kiện và giá trị sự kiện đặc trưng
Tùy chọn thu phóng & điểm dữ liệu để phân tích tại chỗ
Tải bản ghi hồ sơ
Đồng bộ hóa thời gian qua máy chủ NTP hoặc GPS
Xuất dữ liệu qua csv
Giá trị hiện tại là thời gian được đồng bộ hóa với điện áp (IEC61000-4-30)
Giao thức dữ liệu: Modbus/TCP, http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP, REST API
Truyền dữ liệu qua điểm truy cập mạng LAN hoặc WLAN tới các thiết bị đầu cuối khác nhau

YÊU CẦU TƯ VẤN / ĐĂNG KÝ

Hoặc Quý Khách Hàng có thể để lại thông tin và yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ và trực tiếp tư vấn:
(* Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

* Bằng cách nhấn nút "Gửi Yêu Cầu", thông tin của bạn sẽ được thêm vào danh sách dữ liệu của RCMI cho mục đích marketing (bao gồm email newsletter, cuộc gọi và SMS). Bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.
* Thông tin của bạn được bảo mật bởi Chính Sách Bảo Mật của RCMI

  Họ và Tên*:
  Công Ty*:
  Chức Vụ:
  Số Điện Thoại*:
  Email*:
  Yêu Cầu*: