LINAX PQ5000-Rack

Bộ thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng LINAX PQ5000-Rack

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Thiết bị cho phép phân tích cùng lúc 2 hệ thống cao áp (ví dụ: hệ thống busbar kép, máy biến áp)
  • Tùy chọn truyền dữ liệu qua mạng di động và đồng bộ hóa qua GPS
  • Tích hợp đo dòng điện đơn giản sử dụng CT có sẵn
  • Ghi lỗi nâng cao thông qua 12(24) đầu vào tín hiệu đồng bộ thời gian thực
  • Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ENEL GST001, GST002, GST009

Description

  • Thiết bị cho phép phân tích cùng lúc 2 hệ thống cao áp (ví dụ: hệ thống busbar kép, máy biến áp)
  • Tùy chọn truyền dữ liệu qua mạng di động và đồng bộ hóa qua GPS
  • Tích hợp đo dòng điện đơn giản sử dụng CT có sẵn
  • Ghi lỗi nâng cao thông qua 12(24) đầu vào tín hiệu đồng bộ thời gian thực
  • Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ENEL GST001, GST002, GST009