LINAX PQ5000-Rack

Phân tích hai mạng dòng điện lớn (ví dụ: thanh cái đôi, máy biến áp)
Tùy chọn truyền dữ liệu qua mạng di động và đồng bộ hóa qua GPS
Đo dòng qua biến dòng (5 A) hoặc cảm biến tín hiệu nhỏ (< 3 V)
Ghi lỗi nâng cao thông qua 12(24) đầu vào kỹ thuật số đồng bộ thời gian

Description

Phân tích hai mạng dòng điện lớn (ví dụ: thanh cái đôi, máy biến áp)
Tùy chọn truyền dữ liệu qua mạng di động và đồng bộ hóa qua GPS
Đo dòng qua biến dòng (5 A) hoặc cảm biến tín hiệu nhỏ (< 3 V)
Ghi lỗi nâng cao thông qua 12(24) đầu vào kỹ thuật số đồng bộ thời gian

YÊU CẦU TƯ VẤN / ĐĂNG KÝ

Hoặc Quý Khách Hàng có thể để lại thông tin và yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ và trực tiếp tư vấn:
(* Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

* Bằng cách nhấn nút "Gửi Yêu Cầu", thông tin của bạn sẽ được thêm vào danh sách dữ liệu của RCMI cho mục đích marketing (bao gồm email newsletter, cuộc gọi và SMS). Bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.
* Thông tin của bạn được bảo mật bởi Chính Sách Bảo Mật của RCMI

  Họ và Tên*:
  Công Ty*:
  Chức Vụ:
  Số Điện Thoại*:
  Email*:
  Yêu Cầu*: