LINAX PQ5000MOBCL-MultiPQ

Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng đồng thời nhiều nhánh LINAX PQ5000MOBCL-MultiPQ

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

 • Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Class A theo tiêu chuẩn quốc tế 61000-4-30 Ed. 3
 • Tối đa 36 đầu vào đo dòng điện trên mỗi thiết bị (9 x L1/L2/L3/N)
 • Phân tích chất lượng điện năng trên nhiều nhánh tải cho phép quan sát và so sánh thông số tiêu thụ điện giữa các nhánh.
 • Tích hợp WebGUI dưới dạng HMI
 • Hỗ trợ nhiều loại giao thức: Modbus/TCP, http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP, REST API
 • Tích hợp kết nối LAN/WLAN thông qua PC, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh

Description

 • Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng Class A theo tiêu chuẩn quốc tế 61000-4-30 Ed. 3
 • Tối đa 36 đầu vào đo dòng điện trên mỗi thiết bị (9 x L1/L2/L3/N)
 • Phân tích chất lượng điện năng trên nhiều nhánh tải cho phép quan sát và so sánh thông số tiêu thụ điện giữa các nhánh.
 • Tích hợp WebGUI dưới dạng HMI
 • Hỗ trợ nhiều loại giao thức: Modbus/TCP, http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP, REST API
 • Tích hợp kết nối LAN/WLAN thông qua PC, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh