LINAX PQ5000-MobCL

Thiết bị đo và phân tích chất lượng điện năng cùng lúc nhiều nhánh tải cầm tay LINAX PQ5000-Mobile-Current Link

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Class A theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61000-4-30 Ed. 3
  • Tích hợp mô-đun Current link cho phép đo kiểm tra nhiều nhánh tải đồng thời
  • Đo kiểm tra, phân tích và suất báo cáo qua trình duyệt web hoặc trên thiết bị
  • Tích hợp kết nối LAN/WLAN thông qua PC, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh

Description

  • Thiết bị phân tích chất lượng điện năng Class A theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 61000-4-30 Ed. 3
  • Tích hợp mô-đun Current link cho phép đo kiểm tra nhiều nhánh tải đồng thời
  • Đo kiểm tra, phân tích và suất báo cáo qua trình duyệt web hoặc trên thiết bị
  • Tích hợp kết nối LAN/WLAN thông qua PC, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh