MAVOWATT 240

Giao tiếp bằng sóng WiFi
Mô-đun trả lời để báo cáo tự động các sự kiện chất lượng điện năng
Ghi trước và sau một sự kiện 10 000 chu kỳ

Description

Giao tiếp bằng sóng WiFi
Mô-đun trả lời để báo cáo tự động các sự kiện chất lượng điện năng
Ghi trước và sau một sự kiện 10 000 chu kỳ