SINEAX F534

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Tín hiệu điện áp đầu vào sóng sin, sóng vuông hoặc dạng sóng bị bóp méo.
  • Điện áp đầu vào: 10 – 690V
  • Phạm vi đo: 10 Hz – 1.5kHz
  • Nguồn phụ: 85 – 230 V AC/DC
  • Tín hiệu đầu ra đơn cực, lưỡng cực hoặc live-zero.
  • Phương thức đo: đo khoảng dao động tín hiệu.
  • Nguồn: tích hợp bộ nguồn AC-DC với mức sai số rộng.
  • Gắn thiết bị trên thanh ray.

Description

‘Tín hiệu điện áp đầu vào sóng sin, sóng vuông hoặc dạng sóng bị bóp méo.
Điện áp đầu vào: 10 – 690V
Phạm vi đo: 10 Hz – 1.5kHz
Nguồn phụ: 85 – 230 V AC/DC
Tín hiệu đầu ra đơn cực, lưỡng cực hoặc live-zero.
Phương thức đo: đo khoảng dao động tín hiệu.
Nguồn: tích hợp bộ nguồn AC-DC với mức sai số rộng.
Gắn thiết bị trên thanh ray.