SINEAX V611

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Số lượng đo và phạm vi đo có thể được lập trình bằng PC.
  • Đầu dò đo với kết nối 2 dây để sử dụng tại hiện trường
  • Cảm biến hở mạch và giám sát ngắn mạch, xác định hiệu suất đầu ra trong trường hợp có nhiễu
  • Có thể kết nối với nguồn phụ.

Description

  • Số lượng đo và phạm vi đo có thể được lập trình bằng PC.
  • Đầu dò đo với kết nối 2 dây để sử dụng tại hiện trường
  • Cảm biến hở mạch và giám sát ngắn mạch, xác định hiệu suất đầu ra trong trường hợp có nhiễu
  • Có thể kết nối với nguồn phụ.