SINEAX VS46

Đầu vào: Các loại cặp nhiệt điện: J, K, E, N, S, R, B, T
Đầu ra: Dòng điện 0/4…20, 20…4/0 mA hoặc điện áp 0…5/10, 10…0 và 1…5 V DC, rơle bán dẫn (SSR) cho chức năng điều chỉnh nhiệt/báo động
cách điện 3 chiều
Độ phân giải 14 bit

Description

Đầu vào: Các loại cặp nhiệt điện: J, K, E, N, S, R, B, T
Đầu ra: Dòng điện 0/4…20, 20…4/0 mA hoặc điện áp 0…5/10, 10…0 và 1…5 V DC, rơle bán dẫn (SSR) cho chức năng điều chỉnh nhiệt/báo động
cách điện 3 chiều
Độ phân giải 14 bit