SIRAX BM1200

Đồng hồ điện tử đo các thông số năng lượng SIRAX BM1200

Thông tin chính thức tại: CAMILLEBAUER

 • Là dòng đồng hồ đện tử đo thông số năng lượng cho hệ thống điện 3 pha
 • Đo lường các thông số bao gồm U, I, Cos phi…
 • Giao điện đơn giản, thân thiện với người dùng
 • Thiết bị gắn bảng (kích thước 96mmx96mm) hoặc DIN ray
 • Hỗ trợ kết nối giao thức RS485
 • Thiết bị thường dùng với phần mềm SMARTCOLLECT

Description

 • Là dòng đồng hồ đện tử đo thông số năng lượng cho hệ thống điện 3 pha
 • Đo lường các thông số bao gồm U, I, Cos phi…
 • Giao điện đơn giản, thân thiện với người dùng
 • Thiết bị gắn bảng (kích thước 96mmx96mm) hoặc DIN ray
 • Hỗ trợ kết nối giao thức RS485
 • Thiết bị thường dùng với phần mềm SMARTCOLLECT