SIRAX MM1200

‘Màn hình hiển thị cảm ứng.
Dễ dàng sử dụng và điều chỉnh với màn hình cảm ứng.
Tự động phân loại dữ liệu đã đo theo chu kì.
Tích hợp đầy đủ các đồng hồ đo năng lượng.

Description

‘Màn hình hiển thị cảm ứng.
Dễ dàng sử dụng và điều chỉnh với màn hình cảm ứng.
Tự động phân loại dữ liệu đã đo theo chu kì.
Tích hợp đầy đủ các đồng hồ đo năng lượng.