SU1614

Phạm vi đo định mức: AC 90 V … 264V
Tần số: 47 … 440Hz
Phạm vi đo định mức: DC 120 V … 370V
Hiệu quả: 83%
Đầu ra DC: tối đa 24 V – 5 W.
Độ chính xác điện áp: ±2
Tổng công suất đầu ra DC: tối đa 24 V 20W. (bao gồm đầu ra DC)
Điện năng tiêu thụ: tối đa 40 VA.
U1604 (mô-đun gốc): 5 W
U1624 (12 đầu vào S0): 1 W
Cầu chì: T1.6A/250V (20mm)
Rơle trạng thái: 250 V AC, 5A, 3 cực, AgNi 90/10

Description

Phạm vi đo định mức: AC 90 V … 264V
Tần số: 47 … 440Hz
Phạm vi đo định mức: DC 120 V … 370V
Hiệu quả: 83%
Đầu ra DC: tối đa 24 V – 5 W.
Độ chính xác điện áp: ±2
Tổng công suất đầu ra DC: tối đa 24 V 20W. (bao gồm đầu ra DC)
Điện năng tiêu thụ: tối đa 40 VA.
U1604 (mô-đun gốc): 5 W
U1624 (12 đầu vào S0): 1 W
Cầu chì: T1.6A/250V (20mm)
Rơle trạng thái: 250 V AC, 5A, 3 cực, AgNi 90/10