DCM817

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Cách ly điện của tín hiệu DC (0(4) đến 20 mA)
  • Độ chính xác cao, thực hiện đầy đủ chức năng cách ly mà hầu như không có lỗi đường truyền
  • Không có thiết bị đầu cuối nguồn phụ, loại bỏ sự cần thiết phải đặt và kết nối các đường dây cấp điện
  • Thiết kế mô-đun, nhiều ứng dụng, kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian

Description

  • Cách ly điện của tín hiệu DC (0(4) đến 20 mA)
  • Độ chính xác cao, thực hiện đầy đủ chức năng cách ly mà hầu như không có lỗi đường truyền
  • Không có thiết bị đầu cuối nguồn phụ, loại bỏ sự cần thiết phải đặt và kết nối các đường dây cấp điện
  • Thiết kế mô-đun, nhiều ứng dụng, kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian