LINAX PQ5000CL

Một hệ thống có thể mở rộng cho các lĩnh vực chất lượng điện được chứng nhận cũng như quản lý phụ tải và hiệu quả cho tối đa 10 nguồn cấp dữ liệu
Ghi lỗi đồng bộ thời gian của các sự kiện điện áp với dòng điện của các kênh riêng lẻ
Quản lý tải đồng bộ thời gian cho U/I/P/Q/cosφ
Đo lường giá trị dòng trên mỗi kênh Liên kết
Quản lý hệ thống bằng công cụ đa thiết bị thân thiện với người dùng để vận hành dễ dàng và bảo trì hiệu quả
Nhỏ gọn
Không cần phải ngắt nguồn hoặc dừng hệ thống để đo.
Giá trị dòng đồng bộ với điện áp theo thời gian (IEC61000-4-30)
Nhiều giao diện truyền thông khác nhau (Modbus TCP/IP, Modbus RTU, REST API, IEC61850, Cloud with MQTT, Webbrowser)

Description

Một hệ thống có thể mở rộng cho các lĩnh vực chất lượng điện được chứng nhận cũng như quản lý phụ tải và hiệu quả cho tối đa 10 nguồn cấp dữ liệu
Ghi lỗi đồng bộ thời gian của các sự kiện điện áp với dòng điện của các kênh riêng lẻ
Quản lý tải đồng bộ thời gian cho U/I/P/Q/cosφ
Đo lường giá trị dòng trên mỗi kênh Liên kết
Quản lý hệ thống bằng công cụ đa thiết bị thân thiện với người dùng để vận hành dễ dàng và bảo trì hiệu quả
Nhỏ gọn
Không cần phải ngắt nguồn hoặc dừng hệ thống để đo.
Giá trị dòng đồng bộ với điện áp theo thời gian (IEC61000-4-30)
Nhiều giao diện truyền thông khác nhau (Modbus TCP/IP, Modbus RTU, REST API, IEC61850, Cloud with MQTT, Webbrowser)

YÊU CẦU TƯ VẤN / ĐĂNG KÝ

Hoặc Quý Khách Hàng có thể để lại thông tin và yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ và trực tiếp tư vấn:
(* Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

* Bằng cách nhấn nút "Gửi Yêu Cầu", thông tin của bạn sẽ được thêm vào danh sách dữ liệu của RCMI cho mục đích marketing (bao gồm email newsletter, cuộc gọi và SMS). Bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.
* Thông tin của bạn được bảo mật bởi Chính Sách Bảo Mật của RCMI

  Họ và Tên*:
  Công Ty*:
  Chức Vụ:
  Số Điện Thoại*:
  Email*:
  Yêu Cầu*: