PME Module 3P/3PN

Phụ kiện mở rộng cho hệ thống Current Link PME Module 3P/3PN

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Là một lựa chọn mở rộng cho các dòng thiết bị chính như SINEAX AM, SINEAX DM5000, CENTRAX CU và LINAX PQ
  • Dùng để mở rộng đo thêm 1 nhánh 3 pha (3P) hoặc 3 pha trung tính (3PN)
  • Mô đun sử dụng pin thời gian lên đến 10 năm
  • Cho phép kết nối lấy nguồn từ bên ngoài qua công USB
  • Dễ dàng tích hợp và hệ thống Current link có sẵn

Description

  • Là một lựa chọn mở rộng cho các dòng thiết bị chính như SINEAX AM, SINEAX DM5000, CENTRAX CU và LINAX PQ
  • Dùng để mở rộng đo thêm 1 nhánh 3 pha (3P) hoặc 3 pha trung tính (3PN)
  • Mô đun sử dụng pin thời gian lên đến 10 năm
  • Cho phép kết nối lấy nguồn từ bên ngoài qua công USB
  • Dễ dàng tích hợp và hệ thống Current link có sẵn