SINEAX I538

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Tín hiệu đầu vào: dòng điện xoay chiều sóng sin, giá trị trung bình, giá trị hiệu dụng
  • Phương thức đo: chỉnh lưu
  • Tích hợp nguồn ra kết nối mạch 2 dây
  • Nguồn: tích hợp bộ nguồn AC-DC với mức sai số rộng
  • Gắn thiết bị trên thanh ray

Description

  • Tín hiệu đầu vào: dòng điện xoay chiều sóng sin, giá trị trung bình, giá trị hiệu dụng
  • Phương thức đo: chỉnh lưu
  • Tích hợp nguồn ra kết nối mạch 2 dây
  • Nguồn: tích hợp bộ nguồn AC-DC với mức sai số rộng
  • Gắn thiết bị trên thanh ray