SINEAX TV804

Đầu vào: Dòng điện (chủ động hoặc thụ động)
Đầu ra: dòng điện (chủ động hoặc thụ động)
Thời gian đáp ứng: 40 ms
Nguồn cho đầu dò 2 dây, 20 V DC
cách điện 3 chiều
Nguồn điện: 9…40 V DC, 19…28 V AC

Description

Đầu vào: Dòng điện (chủ động hoặc thụ động)
Đầu ra: dòng điện (chủ động hoặc thụ động)
Thời gian đáp ứng: 40 ms
Nguồn cho đầu dò 2 dây, 20 V DC
cách điện 3 chiều
Nguồn điện: 9…40 V DC, 19…28 V AC