SINEAX TV815

Cách điện 3 chiều (1500 V AC) giữa nguồn điện, đầu vào và đầu ra
Đầu vào có thể lập trình thông qua công tắc DIP cho dòng điện và điện áp
Đầu ra có thể lập trình thông qua công tắc DIP cho dòng điện và điện áp
Cảm biến được cung cấp bởi kỹ thuật 2 dây (ổn định 20 V DC, tối đa 20 mA với bảo vệ ngắn mạch)

Description

Cách điện 3 chiều (1500 V AC) giữa nguồn điện, đầu vào và đầu ra
Đầu vào có thể lập trình thông qua công tắc DIP cho dòng điện và điện áp
Đầu ra có thể lập trình thông qua công tắc DIP cho dòng điện và điện áp
Cảm biến được cung cấp bởi kỹ thuật 2 dây (ổn định 20 V DC, tối đa 20 mA với bảo vệ ngắn mạch)