SINEAX U553

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

  • Phương thức lấy số đo: Chỉnh lưu
  • Giới hạn đo: 0-50V hoặc 0-600V
  • Nguồn: tích hợp bộ nguồn AC-DC với mức sai số rộng.
  • Thiết bị gắn trên thanh ray

Description

  • Phương thức lấy số đo: Chỉnh lưu
  • Giới hạn đo: 0-50V hoặc 0-600V
  • Nguồn: tích hợp bộ nguồn AC-DC với mức sai số rộng.
  • Thiết bị gắn trên thanh ray