SINEAX V604s

Thông tin chi tiết tại: CAMILLEBAUER

 • Đo điện áp DC, dòng điện một chiều, nhiệt độ (RTD hoặc TC), điện trở
 • Kết nối cảm biến không có dây jumper bên ngoài
 • 2 đầu vào
 • 2 đầu ra
 • 2 đầu vào có thể được kết hợp với nhau và có thể được liên kết với 2 đầu ra
 • Giao tiếp thông qua giao diện Modbus
 • Bộ cấp nguồn dải rộng AC/DC
 • Thiết bị đầu cuối gắn được bằng vít
 • Tất cả các điều chỉnh của thiết bị có thể được điều chỉnh bằng phần mềm máy tính. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng cho mục đích hiển thị, vận hành và dịch vụ.

Description

 • Đo điện áp DC, dòng điện một chiều, nhiệt độ (RTD hoặc TC), điện trở
 • Kết nối cảm biến không có dây jumper bên ngoài
 • 2 đầu vào
 • 2 đầu ra
 • 2 đầu vào có thể được kết hợp với nhau và có thể được liên kết với 2 đầu ra
 • Giao tiếp thông qua giao diện Modbus
 • Bộ cấp nguồn dải rộng AC/DC
 • Thiết bị đầu cuối gắn được bằng vít
 • Tất cả các điều chỉnh của thiết bị có thể được điều chỉnh bằng phần mềm máy tính. Phần mềm này cũng có thể được sử dụng cho mục đích hiển thị, vận hành và dịch vụ.