SINEAX VS54

Đầu vào: ± 25 mV đến ± 2000 mV
Đầu ra: dòng điện 0/4…20, 20…4/0 mA hoặc điện áp 0…5/10, 10…0 và 1…5 V DC
tối đa. tiêu thụ 22 mA
cách điện 3 chiều
Độ phân giải 14 bit

Description

Đầu vào: ± 25 mV đến ± 2000 mV
Đầu ra: dòng điện 0/4…20, 20…4/0 mA hoặc điện áp 0…5/10, 10…0 và 1…5 V DC
tối đa. tiêu thụ 22 mA
cách điện 3 chiều
Độ phân giải 14 bit