SU1604

Phần mềm tương thích với các máy cộng U1600/1/2/3
64 kênh tính toán để xác định năng lượng, công suất và chi phí. Đầu vào (tối đa 64 đầu) hoặc đồng hồ LON có thể được gắn vào kênh theo nhu cầu
Ngôn ngữ kiểm soát năng lượng (ECL) để đánh giá, giám sát và tối ưu hóa lập trình
Giao diện LON cho 64 thiết bị LON
1 giao diện RS232 (tối đa 921 kBaud)
1 giao diện RS485 (tối đa 921 kBaud, bán song công)
2 giao diện ECS-LAN (tối đa 375 kBaud)
Giao diện Ethernet (100 MBit/s) với quyền truy cập ECL qua TCP/IP (4 sockets)

Description

Phần mềm tương thích với các máy cộng U1600/1/2/3
64 kênh tính toán để xác định năng lượng, công suất và chi phí. Đầu vào (tối đa 64 đầu) hoặc đồng hồ LON có thể được gắn vào kênh theo nhu cầu
Ngôn ngữ kiểm soát năng lượng (ECL) để đánh giá, giám sát và tối ưu hóa lập trình
Giao diện LON cho 64 thiết bị LON
1 giao diện RS232 (tối đa 921 kBaud)
1 giao diện RS485 (tối đa 921 kBaud, bán song công)
2 giao diện ECS-LAN (tối đa 375 kBaud)
Giao diện Ethernet (100 MBit/s) với quyền truy cập ECL qua TCP/IP (4 sockets)

YÊU CẦU TƯ VẤN / ĐĂNG KÝ

Hoặc Quý Khách Hàng có thể để lại thông tin và yêu cầu để chúng tôi có thể liên hệ và trực tiếp tư vấn:
(* Vui lòng điền đầy đủ thông tin)

* Bằng cách nhấn nút "Gửi Yêu Cầu", thông tin của bạn sẽ được thêm vào danh sách dữ liệu của RCMI cho mục đích marketing (bao gồm email newsletter, cuộc gọi và SMS). Bạn có thể huỷ đăng ký bất cứ lúc nào.
* Thông tin của bạn được bảo mật bởi Chính Sách Bảo Mật của RCMI

  Họ và Tên*:
  Công Ty*:
  Chức Vụ:
  Số Điện Thoại*:
  Email*:
  Yêu Cầu*: