SINEAX V620

Đầu vào: Điện áp, dòng điện, RTD, TC, NTC, chiết áp, biến trở
Đầu ra: Dòng điện, điện áp, rơle (SPST)
Độ phân giải: Có thể lập trình từ 11 đến 15 bit + dấu
Độ chính xác: 0,1%
Nguồn điện: 9…40 V DC, 19…28 V AC

Description

Đầu vào: Điện áp, dòng điện, RTD, TC, NTC, chiết áp, biến trở
Đầu ra: Dòng điện, điện áp, rơle (SPST)
Độ phân giải: Có thể lập trình từ 11 đến 15 bit + dấu
Độ chính xác: 0,1%
Nguồn điện: 9…40 V DC, 19…28 V AC